Projekttitel

En undersøgelse af de kort- og langvarige belastnings- og traumereaktioner som følge af alvorlige volds- og trusselshændelser på psykiatriske arbejdspladser og den forebyggende effekt af social støtte på arbejdspladsen

Formål

Formålet med projektet var at identificere de faktorer i organisationen, der kan forebygge negative helbredskonsekvenser af vold og trusler.

Mere specifikt skulle projektet:

  • kortlægge hyppighed og omfang af kort- og langvarige belastnings- og traumereaktioner efter alvorlige volds- og trusselshændelser på arbejdspladsen målt på PTSD, symptomer på depression og angst, udbrændthed og job performance

  • undersøge om social støtte på arbejdspladsen efter alvorlige volds- og trusselshændelser har en beskyttende effekt

  • udvikle konkrete anbefalinger til arbejdsmiljøgrupperne på højrisikoarbejdspladser

Metode

Forløbsundersøgelse bestod af 4 spørgeskemaindsamlinger blandt 680 ansatte i psykiatrien i Region Syddanmark og Region Midtjylland.

Hvis de ansatte i perioden 2013-2015 blev udsat for en volds- eller trusselshændelse på deres arbejdsplads, modtog de i året derefter 4 spørgeskemaer fra forskerteamet, hvor de angav deres oplevelse af helbredsmæssige og organisatoriske forhold, som f.eks. graden af social støtte.

Resultater

Læs slutrapporten her

Projektsamarbejde

  • Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning
  • Videncenter for Psykotraumatologi, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet
  • Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital

Projektstøtte

Region Syddanmark

Projektperiode

2020-2022