Projekttitel

Trods alt - på arbejde med et smil: Hvordan kan arbejdspladser forebygge mentale helbredsproblemer som skyldes høje følelsesmæssige krav i arbejdet?

Baggrund

Der bliver stillet følelsesmæssige krav til medarbejdere i de brancher, hvor man tager vare på ældre borgere, sårbare, somatisk syge -og eller psykisk syge borgere eller indsatte.

Medarbejderne skal forholde sig professionelt til borgernes følelser, samtidig med at de skal tilpasse deres egne følelsesmæssige reaktioner i forhold til arbejdspladsens retningslinjer og krav – formelle som uformelle – om følelsesmæssige udtryk.

Den form for følelsesregulering kan være vanskelig og opslidende, og hvis de følelsesmæssige krav er høje, kan det være skadeligt for medarbejdernes mentale helbred. Der er derfor brug for viden om, hvordan disse krav håndteres bedst muligt.

Formål

Dette projekt skal udvikle vejledninger til håndtering af følelsesmæssige krav i arbejdet i et tæt samarbejde mellem forskerne og praktikere. Formålet med vejledningerne er at understøtte forebyggelsen af mentale helbredsproblemer på arbejdspladser med høje følelsesmæssige krav.

Metode

Der er tale om et udviklingsprojekt, der indsamler data (spørgeskemaer og interviews) på en lang række arbejdspladser. I tæt samarbejde med følgegruppen udvikles vejledninger, således at arbejdspladserne bedre kan håndtere følelsesmæssige krav i arbejdet.

Undersøgelsen indsamler data fra lang række specialskoler, psykiatriske afdelinger, kommunale afdelinger under beskæftigelses- og socialområdet, regionale døgn- og botilbud og somatiske hospitalsafdelinger (onkologisk, palliativ, børneafdelingen og ortopædkirurgisk).

Projektstøtte

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektdeltagere

  • Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital
  • Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
  • Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning (projektleder)

Følgegruppen består af repræsentanter fra Danmarks Lærerforening, Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Kriminalforsorgen, Socialrådgiverforeningen, Socialpædagogisk Landsforbund, Arbejdstilsynet,  Arbejdsmiljørådgiverne, kommuner og regioner.

Tidsramme

2020-2023

Kontakt

20220930_Lars Peter Sønderbo Andersen_2000px_E3A8636.jpg

Projektleder

Lars Peter Sønderbo Andersen

Tlf. 2346 0879

E-mail: laande@rm.dk

Lars Peter Sønderbo Andersens forskningsprofil