Projektets formål er at gennemføre og evaluere en intervention til organisatorisk stressforebyggelse. Hovedparten af stressforebyggende interventioner på arbejdspladsen fokuserer på individrettede tiltag på trods af, at forskningen fremhæver vigtigheden af en participatorisk tilgang og inddragelse af de forskellige ledelseslag i organisationen.

Metode

Virksomheden Novo Nordisk har udviklet og afprøvet en organisatorisk intervention til forebyggelse af stress, som netop baserer sig på disse anbefalinger, og ud fra virksomhedens interne evaluering synes interventionen at have været en succes.

Interventionen bygger bl.a. på identificering af problemområder og løsningsforslag gennem medarbejderinddragende dialogmøder faciliteret af teamlederen. Problemområder og løsningsforslag, der rækker ud over deltagernes beføjelser videreformidles til næste ledelsesniveau. På hvert ledelsesniveau diskuteres problemområder og løsningsforslag, og de, der ikke kan løses på ét ledelsesniveau eskaleres videre til næste, og der igangsættes tiltag.

Effekten af interventionen evalueres både kvantitivt gennem et interrupted time series design og kvalitativt gennem interviews og observationer.

Projektdeltagere

  • Tanja Kirkegaard (Aarhus Universitet)
  • Ligaya Dalgaard, Trine Nøhr Winding (Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup)
  • Birgit Aust, Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen, Sofie Østergaard Jaspers (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø)
  • Thomas Jønsson (Aarhus Universitet)

Bevilling

Arbejdsmiljøforskningsfonden: 2,1 mio.

Periode

2018-21