Projekttitel

Vold og trusler på psykiatriske afdelinger. En undersøgelse af sammenhængen mellem eksponering for vold og trusler og klinisk depression, PTSD og arbejdsevne samt betydningen af social støtte på arbejdspladsen

Formål

Formålet er at undersøge sammenhængen mellem eksponering for vold og trusler og klinisk depression, PTSD og arbejdsevne samt betydningen af social støtte på arbejdspladsen

Projektet har bl.a. følgende delformål:

  • At indsamle tidstro og detaljerede oplysninger (type/hyppighed/alvorlighed) om eksponering for vold og trusler på psykiatriske arbejdspladser

  • At sammenholde eksponering for vold og trusler med 1. kortvarige psykiske reaktioner, 2. klinisk mentale helbredsproblemer (depression og PTSD) og 3. arbejdsevne i form af sygefravær

  • At undersøge den beskyttende effekt af social støtte fra kollegaer og ledelse på mentale helbredsproblemer

  • At undersøge sammenhængen mellem rapporterede hændelser i denne undersøgelse og registrerede hændelser i arbejdsmiljøsystemet, herunder at beskrive registreringspraksis og karakteristika ved ikke-rapporterede hændelser

Metode

Undersøgelsen er et prospektivt kohortestudie blandt alle ansatte i psykiatrien i Region Syddanmark.

Forskergruppen monitorerer deltagerne og indsamler data via ugentlige elektroniske spørgeskemaer tilsendt på e-mail/sms. Deltagere med alvorlige symptomer på PTSD eller depression inviteres til klinisk vurdering: telefonisk interview efter SCAN-modellen med arbejdspsykologer fra arbejdsmedicinske afdelinger i Herning, Aarhus og Odense.

Samarbejdspartnere

  • Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup
  • Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital

Projekstøtte

Arbejdsmiljøforskningsfonden