Nyt forskningsprojekt skal måle folkeskolelæreres psykiske arbejdsmiljø. Formålet er at finde ud af, hvad der beskytter mod vold og trusler – og hvor skolerne kan sætte ind med effektiv forebyggelse.

Folkeskolelærere er væsentligt mere udsatte end gennemsnitsbefolkningen for vold og trusler i løbet af en arbejdsdag. Vi ved ikke nok om, hvordan det påvirker lærerne og hvordan arbejdspladserne kan forhindrer volden og truslerne. 

Det skal et nyt forskningssamarbejde mellem Arbejdsmedicin Herning og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø nu lave om på.

Formålet med undersøgelsen

Undersøgelsen skal svare på:

  • om der er sammenhæng mellem høje krav og mange rollekonflikter og antallet af volds- og trusselsepisoder mod folkeskolelærere? Hvis der er, er den sammenhæng så påvirket af lærernes egen indflydelse på arbejdet, social støtte og forebyggelsesklimaet?
  • om der er sammenhæng mellem volds- og trusselshyppigheden og lærernes stressniveau, søvnkvalitet, udbrændthed og engagement? Hvis der er, påvirkes den sammenhæng så af social støtte på arbejdspladsen og forebyggelsesklimaet?

Fakta om projektet

Projektet hedder "Vold, trusler og chikane mod lærere i Folkeskolen". Det gennemføres i et samarbejde mellem Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Projektperiode: 2017-2021.

Fakta om metoden 

5000 folkeskolelærere inviteres til at svare på to spørgeskemaer med 1 års mellemrum og sms'er hver måned (om stress, vold og trusler, chikane og social støtte).

Når første spørgeskemarunde er gennemført, er der hentet nok oplysninger til at kunne foretage interview på forskellige skole-typer:

  1. 8-10 skoler med højt forebyggelsesklima og lave hyppigheder af vold, trusler og chikane. 
  2. 8-10 skoler med lavt forebyggelsesklima og høje hyppigheder af vold og trusler.

De der interviewes er: Skolernes ledelse, tillidsvalgte, udvalgte medarbejdere fra både yngre elev- og ældre elevårgange.