Vi har forsket i forebyggelse af arbejdsulykker siden 1990'erne. Vores særlige fokus er risikobrancher som landbrugs-, jern- og metalindustrien samt bygge- og anlægsbranchen.

Vi bruger registerstudier, dybdegående kvalitative undersøgelser og udvikler og afprøver løbende forskellige indsatser for at forebygge ulykker og forbedre sikkerheden på arbejdspladserne.

Se alle vores forskningsprojekter om sikkerhed og ulykker: