Projektet er afsluttet


Baggrund

Der mangler systematisk forskningsbaseret viden om arbejdsmiljøproblemer i Grønland.

Ny forskning skal skabe overblik i en dominerende branche i industrien i Grønland, nemlig fiskeri og fiskeindustri.

I 2014 var ca. 15% af Grønlands 25.000 erhvervsaktive indbyggere ansat i denne branche.

Undersøgelsens specifikke formål er:

 1. Kortlægning af typer og omfang af erhvervssygdomme, med fokus på bevægeapparatslidelser og allergiske sygdomme i hud og luftveje.
 2. Kortlægning af eksponeringer inden for bevægeapparatet, hud og luftveje med henblik på årsagsrelation for arbejdsbetingede lidelser samt forebyggelse på arbejdspladserne og viden til myndighedernes prioritering.
 3. Kortlægning af omfang og typer af arbejdsulykker og risikovurdering i arbejdsmiljøet.
 4. Etablering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø og helbredsforhold i fiskeri og fiskeindustri.

Designet er en spørgeskema- og klinisk baseret tværsnitsundersøgelse af medarbejdere ved virksomhederne Royal Greenland og Polar Seafood, som tilsammen har langt hovedparten af fiskeindustrien og fiskeriflåden i Grønland.

Se flere detaljer om undersøgelsen på Arbejdstilsynets hjemmeside

I Danmark foreligger der kun sparsom forskning i arbejdsmiljøproblemer i fiskeri og fiskeindustri, og det vurderes realistisk, at dele af resultaterne fra projektet kan overføres til de samme sektorer i Danmark.

Tidsramme

 • Fase 1: Oktober-november 2016.
 • Fase 2: Efterår 2017 - primo 2018.

Finansiering

 • Fase 1: Royal Greenland, Polar Seafood, Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, arbejdsmarkedets parter, Arbejdsmiljørådet og Grønlandsbanken
 • Fase 2: Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektgruppe

 • Jakob Bønlykke, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital (projektleder)
 • Kurt Rasmussen, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning
 • Ole Carstensen, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning
 • Niels Ebbehøj, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Universitetshospital
 • Torben Sigsgaard, Sektion for miljø, arbejde og sygdom, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • 3 grønlandske og 1 dansk medicinstuderende.