Projektet er afsluttet.


Arbejdsulykker har hvert år store omkostninger for såvel de direkte berørte, arbejdspladsen, som for samfundet som helhed.

Den nuværende danske og internationale viden peger på, at den største forebyggelseseffekt opnås, hvis man kombinerer tiltag rettet mod henholdsvis holdnings- og adfærdspåvirkning og strukturelle ændringer. DeJoy har udviklet teorien om Integreret ulykkesforebyggelse (IU), som er en ny, endnu ikke empirisk afprøvet, kombination af den adfærdsbaserede og den kulturelle tilgang til ulykkesforebyggelse.

Dette ph.d.-projekt foregår indenfor træindustrien, der har en uændret ulykkesincident på ca. 330/10.000 medarbejdere årligt over de sidste seks år, hvilket er på niveau med bygge-anlæg og jern- og metalindustrien. Der har ikke tidligere været ulykkesinterventionsprojekter i dansk træindustri.

Formål

De specifikke hovedformål med phd-projektet er:

  • At hæve sikkerhedsniveauet i tre afdelinger i en træindustri-virksomhed gennem interventioner rettet mod henholdsvis sikkerhedsorganisationen, sikkerhedsgrupperne (værkfører, teamleder(e) og sikkerhedsrepræsentant), og de ansatte samt mod sikkerhedskommunikationen mellem og på tværs af disse tre niveauer
  • At give organisatoriske forklaringer på, hvordan ulykker opstår, og hvordan de kan forebygges gennem en indsats på såvel ledelses- som sikkerhedsorganisations- og medarbejderniveau.
  • At opfylde de ovenstående formål i en virksomhed med over 100 ansatte og derved udvikle resultater, som kan generaliseres til denne målgruppe.

Projektet er støttet af

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektet udføres af

Cand.scient.adm. Louise Møller Pedersen

Læs mere om resultaterne fra Integreret Ulykkesforebyggelse (hovedprojektet)