Metal- og maskinbranchen har en relativt høj forekomst af arbejdsulykker. Dette forskningsprojekt skal vise, om arbejdsulykker kan forebygges. Projektet skal involvere medarbejderne i at udpege indsatsområder samt give arbejdslederne sparring på, hvordan de konkret kan arbejde med sikkerhed i hverdagen.

Projektet tester tilgangen i 24 virksomheder fra metal- og maskinbranchen med op til 50 ansatte.

Metode

Den tilgang, der skal testes, er udviklet af forskere ved Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup i projektet Integreret Ulykkesforebyggelse. Tilgangen har tidligere vist sig at øge sikkerhedsniveauet i virksomheder, fordi den leverer praktisk hjælp og sparring, så virksomhederne kan arbejde struktureret med deres arbejdsmiljø.

Tilgangen skal implementeres af arbejdsmiljørådgivere, og dermed testes også, om tilgangen er praktisk anvendelig for landets autoriserede arbejdsmiljørådgivere.

Fakta om projektet

Integreret ulykkesforebyggelse i praksis udgår fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup og udføres i samarbejde med konsulentfirmaet Avidenz og 24 små virksomheder i metal- og maskinbranchen.

Projektperiode: 2022-2025.

Afprøvning af indsatsen foregår fra medio 2023 til ultimo 2024. Rekruttering foregår løbende. Kontekt Kent J. Nielsen, hvis du kommer fra en virksomhed, der kunne tænke sig at deltage.

Projektstøtte: Arbejdsmiljøpuljen.