I LYT-projektet skal vi teste, om lydhistorier baseret på Safesounds-metoden kan bruges til at forbedre sikkerhed og arbejdsmiljø i ulykkestunge brancher.   

Antagelsen i LYT-projektet er, at sikkerhedsundervisningen på arbejdspladserne med fordel kan bruge autentiske fortællinger, fordi de vækker de erfaringer til live, som medarbejderne selv har fået igennem deres arbejdsliv.

Dermed bliver sikkerhed og arbejdsmiljø mere vedkommende, og medarbejderne bliver mere motiveret til at arbejde sikkert.

Formål

Projektets formål er at udvikle 3 nye lydhistorier samt at afprøve og evaluere disse i en samlet organisatorisk sikkerhedsintervention.

Metode

Medarbejdere og ledere på 6 arbejdspladser (i 3 forskellige brancher) modtager undervisning baseret på Safesounds-metoden. Lydhistorierne handler om hverdagssituationer, der pludselig tager en farlig drejning. Deltagernes efterfølgende refleksion skal munde ud i forslag til, hvordan sikkerhedsteori bliver koblet med praksis i hverdagen.

Undervisningen støttes af en organisatorisk indsats. Her udarbejder ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen en handleplan for at løfte forslag og erfaringer fra Safesounds-undervisningen videre i organisationen for dermed at styrke samarbejdet om sikkerhed på arbejdspladsen.

Deltagende brancher

Ulykkestunge brancher, eksempelvis jord- og beton, transport/lager, renovation, Forsvaret (udvælges løbende).

Projektgruppen

  • Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Faculty of Information Technology and Communication Sciences, Tampere University, Finland
  • Safesounds

Støtte

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektperiode

2022-2024