Projektet er afsluttet.


En prospektiv undersøgelse af sammenhængen mellem kønsidentitet, arbejdsmiljø og arbejdsulykker blandt mænd i to udsatte brancher

Formålet med projektet er at undersøge, om mænds kønsidentitet har betydning for forekomsten af arbejdsulykker, og hvorvidt arbejdsmiljøfaktorer modificerer effekten af kønsidentitet.

Formålet med projektet er at:

  • Undersøge kønsidentitetens betydning for holdninger til sikkerhed, usikker adfærd, og arbejdsulykker.
  • Undersøge hvorvidt betydningen af kønsidentitet varierer på tværs af brancher og erhverv, og om effekten modificeres af arbejdsmiljø.
  • Opstille forslag til hvordan man i fremtidige interventioner rettet mod at forebygge arbejdsulykker kan tage højde for en evt. effekt af kønsidentitet.

De forskningsspørgsmål, der søges besvaret gennem projektet er:

  • Spiller forestillinger om hvad det vil sige at være en ’rigtig’ mand og omgivelsernes forventninger om maskulin adfærd en rolle for, hvor højt man prioriterer sikkerhed på sin arbejdsplads og hvor stor risiko, man har for at komme ud for en arbejdsulykke? 
  • Ændrer sammenhængen mellem kønsidentitet og arbejdsulykker karakter alt efter hvilken branche, der er tale om? 
  • Hvilken betydning spiller forskellige arbejdsmiljøfaktorer for en evt. sammenhæng mellem kønsidentitet og arbejdsulykker? Er stort arbejdspres fx mere farligt for mænd med bestemte typer af maskulinitetsopfattelser?

Projektresultater

Læs om projektets resultater i nyheden Maskulinitet har indflydelse på arbejdsulykker