Projekttitel

"Oversættelse af sikkerhed – udvikling af meningsfulde, involverende og målbare sikkerhedstiltag i bygge- og anlæg"

Formål

Bygge- og anlægsbranchen er udfordret af et højt antal arbejdsulykker. Dette projekt skal udvikle en metode til at oversætte arbejdsmiljølovgivningen til meningsfulde tiltag, der målbart forbedrer sikkerhedspraksis på de deltagende byggepladser.

Projektet skal bl.a. undersøge:

  • Hvilke problemer oplever ledere og medarbejdere i sikkerhedsarbejdet, og er de relateret til udfordringer med at oversætte Arbejdsmiljøloven til meningsfuld praksis på byggepladsen?

  • Hvordan udvikler man meningsfulde og brugbare sikkerhedstiltag, der lever op til lovkravene?

  • Kan de afprøvede sikkerhedstiltag nå de mål, der blev sat (om mere meningsfuldhed ift. sikkerhed, større inddragelse og bedre sikkerhedspraksis?)

Metode

Udviklingsprojektet er et mixed-methods multi-case studie, der gennemføres på fire byggepladser. Projektet er designet sådan, at byggepladserne skal være aktive deltagere i målsætning, udvikling og dataproduktion, for at projektet lykkes.

Deltagere

  • Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup
  • Institut for Samfundsvidenskab, Roskilde Universitet
  • Konsulentvirksomheden Vest-Arler

Tidsramme

2019-2023

Projektstøtte

Arbejdsmiljøforskningsfonden