Projektet er afsluttet.


Baggrund for projektet 

Bygge- og anlægsbranchen er blandt de brancher, der har flest arbejdsulykker, og tallet er stigende. Samtidigt har unge generelt en højere risiko for arbejdsulykker end ældre. På europæisk plan er der gjort mange tiltag for at nedbringe antallet af arbejdsulykker blandt unge, og i Danmark har erhvervsuddannelsernes arbejdsmiljøundervisning fokus på at viden skal anvendes, og på unges ’handlekompetencer’ i forhold til sikkerhed. Men det er svært at overføre viden fra skole til erhvervsliv for unge, og der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem lærlinges viden og deres ulykkesrisiko.

Formål

Projektet vil undersøge, hvordan henholdsvis erhvervsskolens og praktikstedets forskellige former for sikkerhedsopfattelser integreres og forhandles i tømrerlærlinges praksis, og hvordan deres læring i forhold til sikkerhed hænger sammen med udvikling af faglig identitet og kunnen i løbet af uddannelsen som tømrer.

Metode 

Den metodiske ramme om projektet er et etnografisk feltarbejde. Der anvendes deltagerobservation og interviews med lærlingene selv og de lærere og mester/svende, der er omkring lærlingen.

Samarbejde og projektstøtte

Projektet udføres i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole og Erhvervsskolen Tradium i Randers, og støttes af Arbejdsmiljøforskningsfonden

Se pressemeddelelse fra projektopstarten

Resultater fra projektet

Læs om projektets resultater i Ny viden: Lærlinge forhandler sig til mere viden