Projektet er afsluttet.


Dette projekt er en del af et større projekt i samarbejde med Aalborg Universitet: "The Impact of Central and Eastern European Labour Migration to Denmark."

Titel

"Arbejdsmiljø og risikofaktorer for polske migrantarbejdere i bygge- og anlægsbranchen".

Formål

Projektet skal belyse arbejdsmiljøet samt afdække risikofaktorer for migrantarbejdere på arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen. Fokus er både på den ydre arbejdsmiljømæssige kontekst og på migrantarbejdernes egen sikkerhedspraksis og risikoforståelse.

Metode

Forskerne benytter semistrukturerede individuelle og fokusgruppeinterviews med migrantarbejdere fra forskellige arbejdspladser. Desuden uformelle interviews og observation på arbejdspladserne.

Foreløbige resultater

Resultaterne indikerer, at faktorer på både det organisatoriske, det interrelationelle og det individuelle niveau influerer på den måde, hvorpå migrantarbejderne forholder sig til forskellige risici i deres arbejde. Disse risici er både fysiske og sociale.

Tidsramme

Projektet forventes afsluttet i 2017.

Finansiering

Arbejdsmiljøforskningsfonden.