Projektet er afsluttet


Projekttitel

"Samarbejde, kommunikation og sikkerhedspraksis blandt danskere og udlændinge i bygge- og anlægsbranchen" - et forskningsprojekt om arbejdsmiljøet på byggearbejdspladser med multinational arbejdsstyrke.

Baggrund

Øget brug af udenlandsk arbejdskraft ses ofte som en udfordring både for løn og arbejdsvilkår i Danmark. Sprogbarrierer og en anden opfattelse af risiko har været fremhævet som medvirkende årsag til at arbejdsmiljøet i byggebranchen er presset.

Vi ved, at migrantarbejdere påvirkes i en positiv retning af den sikkerhedskultur, der eksisterer på en arbejdsplads, hvis de har den nødvendige viden og praktiske muligheder for at efterleve de gældende sikkerhedsregler. 

Foreløbigt peger resultaterne på, at den fleksibilitet ift. arbejdsforhold og opgaver, som mange udenlandske arbejdere praktiserer, også kan have en positiv effekt.  I praksis arbejder danske og udenlandske sjak ofte side om side på byggepladserne, og i projektet undersøges, hvordan kommunikation og samarbejde om sikkerhed foregår på disse pladser.

Formål

Projektets overordnede formål er at belyse, hvordan forholdet mellem danske og udenlandske arbejdstagere påvirker arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen. Der fokuseres på arbejdspladser inden for bygge- og anlægsbranchen, som har en høj ulykkesforekomst, og hvor udenlandsk arbejdskraft er hyppigt anvendt.

Projektet har et forebyggende sigte, da det vil identificere muligheder for at forbedre kommunikation og samarbejde, som kan fremme integration og inklusion i byggebranchen.

Metode

Projektet vil følge både danske og udenlandske sjak i deres daglige arbejde for at observere risikoadfærd og sikkerhedspraksis, social interaktion og kommunikationsformer. Dette vil ske på to forskellige byggepladser, hvor to forskere følger arbejdspladsen i en otte-måneders-periode.

Feltstudierne følges op af interviews og indsamling af viden om forholdet mellem danske og udenlandske arbejdstagere i Danmark. 

Deltagere

Projektet gennemføres på to store danske byggepladser, hvor både danskere og udlændinge arbejder.

Tidsramme

Projektet er to-årigt og løber fra 2016-2018.

Projektstøtte

Projektet støttes af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet og University of Reading, England.