Projektet er afsluttet.


Selvom man i mange år har haft fokus på ulykker i bygge- og anlægsbranchen, er det ikke lykkedes at nedbringe antallet af ulykker i nævneværdig grad. Der er ikke evidens for, at de nuværende forebyggelsesmetoder virker.

Med projektet "Sikker Identitet" vil forskere fra bl.a. Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning undersøge, om det kan forbedre sikkerhedsklimaet, hvis man sætter ind på at styrke en fælles byggeplads-identitet. Tanken er, at det kan få betydning for sikkerheden på byggepladsen, hvis bygge- og anlægsarbejdere i højere grad identificerer sig med de normer og vejledninger, som byggepladslederen udstikker, end normer og værdier i deres eget "sjak".

Formål

Projektet vil undersøge, hvordan de sociale dynamikker på byggepladsen påvirker sikkerheden på en byggeplads – og at omsætte resultaterne fra undersøgelsen i konkrete redskaber, der kan anvendes på alle større byggepladser.

Deltagere

Arbejdsmedicinsk Klinik Herning, Dansk Ramazzini Center, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Psykologisk Institut Aarhus Universitet.

Tidsrammen

Januar 2016 - december 2017

Metode

Projektet er et lodtrækningsstudie, der inddrager sjaks fra de to store jyske sygehusbyggerier i Skejby og Gødstrup. De fordeles tilfældigt til kontrol- eller interventionsgruppen. Efter observation, spørgeskemaundersøgelser og interview, vil de udtrukne sjak  over en 19-ugers-intervention deltage i workshops og seminarer med fokus på at 1. styrke sjakidentiteten, 2. skabe en ny overordnet plads-identitet og 3. implementere de nye værdier i hverdagen.

Projektet støttes af

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektresultater

Læs mere i Ny viden: sjakket afgør sikkerheden

Kontakt

20220930_Lars Peter Sønderbo Andersen_2000px_E3A8636.jpg

Projektleder

Lars Peter Sønderbo Andersen

Tlf. 2346 0879

E-mail: laande@rm.dk

Lars Peter Sønderbo Andersens forskningsprofil