Projektet er afsluttet.


Forskning viser, at lærlinge har en høj risiko for at opleve ulykker i deres praktikperioder. De er både unge og uerfarne og har et ønske om at passe ind i den arbejdskultur, de møder i praktikvirksomhederne. Derfor er de tekniske skolers undervisning i arbejdssikkerhed ikke nødvendigvis nok for at sikre lærlingene – der skal også tages fat i praktikvirksomhederne.

Formål 

Der skal udvikles en tilgang til, hvordan virksomheder i Bygge- og Anlægsbranchen kan påvirkes til at forbedre sikkerhedsniveauet, så der ikke sker så mange lærlinge-ulykker. Tilgangen skal indeholde både arbejdsmiljømæssige elementer, som påvirker arbejdsmiljøet i en positiv retning, og nogle motivationsmæssige elementer, der gør det attraktivt for virksomhederne at anvende tilgangen. 

Deltagere

I projektet deltager et ekspertpanel bestående af forskere, Arbejdstilsynet, branche-eksperter, fagforeninger og Herningsholm Erhvervsskole i udviklingen af tilgangen. Dertil kommer de lærlinge og virksomheder, som tilgangen efterfølgende skal pilottestes på. 

Tidsrammen

Projektet løber fra 2016-2017.

Metode

I samarbejde med erhvervsskolen, sikkerhedsforskere og brancherepræsentanter udarbejder vi en tjekliste for, hvad der kendetegner en sikker praktikvirksomhed samt hvilke elementer der kan være med til at motivere virksomhederne til at deltage.  Til dette formål interviewes også uddannelsesudvalget på Herningsholm Erhvervsskole, 10 lærlinge og 10 mestre/svende. Dernæst inviterer vi ca. 20 praktikvirksomheder til at deltage i pilotprojektet. Når lærlingene begynder deres praktik vil vi kortlægge virksomhedernes sikkerhedsniveau og anbefale eventuelle ændringer. Tre måneder inde i praktikken besøger vi virksomheden igen, laver fornyet sikkerhedsvurdering og giver virksomheden feedback.

Projektet støttes af

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektresultater og -materiale

Læs mere om projektets resultater i nyheden Fokus på mester kan forebygge lærlingeulykker

Vi passer på vores lærlinge