Projektet er afsluttet.


Sikkerhedskassen er en samling praktiske redskaber, som kan bruges til at skabe bedre sikkerhed på arbejdspladsen.

Sikkerhedskassen er udviklet på baggrund af projektet Integreret Ulykkesforebyggelse i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Der er to typer redskaber i kassen:

  • Aktiviteter: redskaber, der bruges til at arbejde med holdninger, roller og forståelse af sikkerhed, samt til at identificere og løse problemer. Aktiviteterne bruges til at arbejde med virksomhedens sikkerhedskultur.

  • Værktøjer: redskaber, der bruges til at måle og vurdere, hvordan virksomheden klarer sig på det sikkerhedsmæssige område. Dermed kan indsatsområder udpeges.
    Værktøjerne bruges til at finde og løse arbejdsmiljøproblemer.