Projektet er afsluttet.


Sikkerhedskassen er en samling praktiske redskaber, som kan bruges til at skabe bedre sikkerhed på arbejdspladsen.

Sikkerhedskassen er udviklet på baggrund af projektet Integreret Ulykkesforebyggelse i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Der er to typer redskaber i kassen:

  • Aktiviteter: redskaber, der bruges til at arbejde med holdninger, roller og forståelse af sikkerhed, samt til at identificere og løse problemer. Aktiviteterne bruges til at arbejde med virksomhedens sikkerhedskultur.

  • Værktøjer: redskaber, der bruges til at måle og vurdere, hvordan virksomheden klarer sig på det sikkerhedsmæssige område. Dermed kan indsatsområder udpeges.
    Værktøjerne bruges til at finde og løse arbejdsmiljøproblemer.

Kontakt

KentJacobNielsen

Projektleder

Kent J. Nielsen

Tlf. 7843 3500

E-mail: kennie@rm.dk

Kent J. Nielsens forskningsprofil

Oplæg om Sikkerhedskassen

Sikkerhedskassen og projektet Integreret Ulykkesforebyggelse blev præsenteret på Arbejdsmiljøkonferencen 2011.

Download oplægget (pdf)