Projektet er afsluttet.


Projekttitel

"Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion (SAFU-projektet). Et forskningsprojekt om unges oplæring og instruktion i tre brancher"

Vi ved, at de første måneder på arbejde er de farligste, især for de unge. I forebyggelsen af unges arbejdsskader er der især fokus på at oplære og instruere de unge i sikkerhed. Oplæring og instruktion af unge og nyansatte i sikkerhed på arbejdspladsen har dog ingen eller kun ringe effekt på antallet af arbejdsskader, viser den samlede evidens. En del af forklaringen på den manglende effekt kan ligge i, at eksisterende læringsforløb ikke tager højde for den praksis, som unge indgår i på arbejdspladsen.  

Formål 

Det overordnede formål med projektet er at undersøge, hvordan oplæring og instruktion af unge i sikkerhed skal udformes, for at kunne bidrage til at reducere risikoen for at unge kommer til skade i arbejdet.

Metode

I projektet gennemføres en kvalitativ undersøgelse af, hvordan unges oplæring i sikkerhed foregår i praksis, og på baggrund heraf, udvikles nye læringsforløb til instruktion og oplæring af unge i sikkerhed. Disse nye læringsforløb vil bygge på et bredt læringsbegreb, der tager højde for den praksis, som unge arbejder i. I projektet vil vi undersøge, hvordan de unge får oplæring i sikkerhed de tre første måneder på deres arbejdsplads inden for tre brancher. 

Deltagere

Projektet følger 10 unge i tre brancher, social- og sundhed, detailhandel samt metalindustrien.

Tidsrammen

Projektet er to-årigt og løber fra 2015-2016.

Projektet støttes af

Projektet støttes af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemføres i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København.

Projektresultater

Læs mere om resultaterne fra SAFU-projektet i slutrapporten (pdf)