Projektet er afsluttet


Baggrund

Landbruget er det erhverv i Danmark, der har den højeste forekomst af dødsulykker. Sådan har det været siden 2005, og det er indtil videre ikke lykkedes at vende udviklingen. Dette forskningsprojekt bygger videre på danske og internationale erfaringer med ulykkesforebyggelse.

Projektet Sikre Landbrug skal undersøge, om man kan mindske antallet af ulykker med en systematisk kortlægning af risikofaktorerne i landbruget. Det er det første projekt, der sætter sikkerhedsklima og sikkerhedsledelse i dansk landbrug under lup.

Formål

Formålet med projektet er at:

  • Udvikle en intervention, der forbedrer sikkerhedsniveauet i landbrugsbedrifter og forebygger arbejdsulykker. Blandt andet skal der udvikles et observationsredskab, der kan kortlægge sikkerhedsniveauet på en landbrugsbedrift systematisk og samtidig udpege de områder, hvor der er brug for øget sikkerhed.

  • Teste interventionen og observationsredskabet på 6 landbrugsbedrifter.

Projektdeltagere

Kent J. Nielsen, David Høyrup Christiansen, Ole Carstensen (Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning), Pete Kines (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), SEGES.

Bevilling

Arbejdsmiljøforskningsfonden: 2.496.572 kr.

Periode

2018-2022