Projektet er afsluttet.


Arbejdsmedicinsk Klinik Herning har sammen med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Forskningscenter Risø udarbejdet materiale til brug for intern undersøgelse af sikkerhedskulturen i virksomhederne.

Undersøgelsen omfatter to spørgeskemaer om sikkerhedskulturen i virksomheden – et til medarbejderne og et auditskema til arbejdsmiljølederen eller arbejdsmiljørepræsentanten. Spørgeskemaerne kan bruges af alle virksomheder med over ti ansatte til at kortlægge deres sikkerhedskultur på to niveauer. Spørgeskemaet til medarbejderne vil afsløre vaner, holdninger og rutiner omkring sikkerheden og auditskemaet de formelle strukturer omkring sikkerheden. Jo lavere virksomheden scorer i spørgeskemaerne, jo større er risikoen for arbejdsulykker.

Spørgeskemaet bygger på forskningsresultater

Begge spørgeskemaer er resultatet af forskningsprojektet ’Sikkerhedskultur & Arbejdsulykker’, som i 2002 fik støtte fra det daværende Arbejdsmiljørådets Servicecenter. Resultaterne af forskningsprojektet er publiceret i to større videnskabelige artikler (Predictive factors for self-reported injuries (pdf) og Changes in safety climate and accidents (pdf) i det internationale tidsskrift Safety Science.

Mindst ti skal udfylde skemaet

Spørgeskemaet skal i følge vejledningen udfyldes af mindst ti medarbejdere og helst flere, for, at det giver mening at tolke resultaterne. Fokus er således ikke på den enkelte medarbejder, men på virksomheden som helhed og dens afdelinger.

Download vejledning til spørgeskemaet (pdf)

Download spørgeskema til medarbejdere (pdf)

Download scoringsark til sikkerhedskulturspørgeskema (pdf)

Download auditskema til arbejdsmiljøleder/arbejdsmiljørepræsentant (pdf)