Projekttitel

Mekaniske eksponeringer i arbejdet og udvikling af alvorlig lænderygsygdom

Baggrund

Rygsmerter er udbredt i Danmark. I hospitalsvæsenet alene diagnosticeres ca. 60.000 nye patienter årligt. Det har store konsekvenser for den enkelte, arbejdspladserne og samfundet, fordi rygsmerter bl.a. er årsag til mere end 20% af alle sygedage og 13% af langvarige sygemeldinger.

Imidlertid ved man ikke nok om, hvad der har betydning i arbejdsmiljøet for udvikling af ryglidelser. Derfor er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at definere et sikkert ergonomisk arbejdsmiljø. Det skal dette projekt lave om på.

Formål

Formålet med dette projekt er:

  • At undersøge sammenhængen mellem fysiske belastninger i arbejdet og udvikling af hhv. diskusprolaps i lænderyggen og uspecifikke behandlingskrævende rygsmerter.

  • At undersøge, om fysiske belastninger i arbejdet fremskynder udviklingen af symptomatiske degenerative forandringer i lænderyggen.

  • At beskrive, hvordan det går de arbejdsmedicinske rygpatienter ift. arbejdsmarkedstilknytning, samt identificere potentielle prognostiske markører herfor.

Metode

Formål 1-2: Undersøgelserne baserer sig på registerinformationer fra arbejdsmiljødatabasen DOC*X, Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik.

Formål 3: Analysen baseres på en national kohorte på ca. 170.000 patienter set på landets arbejdsmedicinske klinikker i årene 2000-2018.

Hovedvejleder

Professor Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup

Projektgruppe

Marianne Kyndi, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup

Søren Mose, Arbejdsmedicin, Hospitalsenhed Midt

Dorte Rytter, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Esben M. Flachs, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Anett Dalbøge, Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital

Projektperiode

2022-2025

Projektstøtte

Arbejdsmiljøforskningsfonden (2,2 mio kr)