Projektet er afsluttet.


Projekttitel

Predictors of inguinal repair and chronic postoperative pain – impact of occupational mechanical exposures

Baggrund

Operation for lyskebrok er et af de hyppigste organkirurgiske indgreb på mænd i Danmark. Dette ph.d.-projekt undersøger, om stående/gående arbejde og tunge løft øger risikoen for operation for lyskebrok – og har betydning for smerteoplevelsen efter operationen.

Læge Marie Vestergaard Vad vil undersøge to hovedspørgsmål relateret til arbejdsbelastninger og lyskebrok:

1. Kan bestemte arbejdsbelastninger (antal løft pr. dag, antal løft af mindst 20 kg pr. dag og antal timer med stående/gående arbejde pr. dag) medføre udvikling af lyskebrok?

2. Hvordan er lyskebrok-patienternes smerteoplevelse efter operationen? Er der sammenhæng mellem smerteoplevelsen og arbejdet?

Svaret på forskningsspørgsmålene kan få betydning for vores viden om, hvorvidt fysisk belastende arbejde er en betydende risikofaktor for udvikling af lyskebrok og for prognosen efter operation for lyskebrok. Samtidig kan projektet give svar på, hvordan man bedst forebygger lyskebrok og smerter blandt lyskebrok-opererede patienter.

Hovedvejleder

Susanne Wulff Svendsen, professor, overlæge, ph.d., Arbejdsmedicin, Herning, Hospitalsenheden Vest  ̶ Universitetsklinik

Medvejledere

Poul Frost, overlæge, ph.d., Arbejdsmedicin Aarhus, Aarhus Universitetshospital, Jacob Rosenberg, professor, overlæge, dr.med., Gastroenheden Herlev Hospital, Københavns Universitet

Læs mere om Marie Vestergaard Vads forskning

Ny viden: Lyskebrok kan være en arbejdsskade