Projekttitel

Udforskning af arbejdsmiljø og muskuloskeletalt helbred med brug af Den Muskuloskeletale Forskningsdatabase ved Dansk Ramazzini Center 

Formål 

På baggrund af spørgeskemasvar fra 45.000 mennesker, der tidligere har deltaget i arbejdsmedicinske studier, ønsker dette projekt at afklare, hvilken rolle fysisk belastende arbejde har for tilknytningen til arbejdsmarkedet for mennesker, der har gennemgået operation for rygsygdomme eller nerveafklemning ved håndleddet.

Projektets resultater skal også være med til at afklare, hvilken konkret type og størrelse arbejdsbelastning, der udgør en risiko for senere operationer i ryg og håndled. 

Tidsramme

Januar 2016 - december 2017

Deltagere

Susanne Wulff Svendsen, Johan Hviid Andersen, Poul Frost, Lone Donbæk Jensen, Jane Frølund Thomsen, Jens Peter Bonde

Projektet støttes af

Arbejdsmiljøforskningsfonden