Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Projekttitel

Brug af sundhedsydelser blandt personer med smerter i muskler og led 

(Trajectories of health care service utilisation in people with muscoloskeletal disorders in Denmark)

Baggrund

Smerter fra muskler og led er hyppigt forekommende blandt voksne og unge. Smerter i muskler og led er ofte langvarige. Desuden har personer med smerter i muskler og led ofte ondt flere steder i kroppen på samme tid og/eller andre sygdomme. 

Det kan være en udfordring for den enkelte, men også for sundhedsvæsenet. En af udfordringerne kan være, at patienter med smerter flere steder i kroppen og/eller andre sygdomme ender eller fastholdes i lange undersøgelses- og behandlingsforløb. Imidlertid er det uvist, hvordan disse forløb ser ud, ligesom det er uvist, hvem der havner i disse forløb, og hvordan de oplever det. 

Formål

Projektet skal kortlægge, hvordan patienter med smerter i muskler og led bruger og oplever sundhedsvæsnet. Projektet skal desuden undersøge, om det er muligt at ændre lange undersøgelse- og behandlingsforløb.

Projektet består af tre dele, der skal svare på forskellige spørgsmål:

1. Hvilke og hvor mange kontakter har patienter med smerter i muskler og led hos egen læge, fysioterapi/kiropraktor, specialiserede sygehusafdelinger, smerteklinikker og kommunale sundhedstilbud? Undersøgelsen er registerbaseret.

2. Er det muligt at forudsige, hvilke patienter der får lange undersøgelses- og behandlingsforløb i sundhedsvæsnet? Hvilke faktorer spiller ind i disse forløb? Undersøgelsen er registerbaseret.

3. Hvordan oplever patienter med forskellige grader af smerter og forskellige undersøgelses- og behandlingsforløb, at deres smerter påvirker dem? Hvad er deres syn på helbred, sygdom og sundhedsvæsenet? Undersøgelsen er baseret på fokusgruppe-interviews og spørgeskemaer.

Metode

Projektet sammenholder register- og spørgeskemaoplysninger fra 5068 patienter, der i 2008 besvarede en række spørgsmål vedrørende deres arbejdsliv, sundhed, lægebesøg og helbred - herunder smerter i muskler og led.

Registeroplysningerne kan fortælle om patienternes tilknytning til arbejdsmarkedet, brug af medicin, sundhedsydelser og overførselsydelser, genoptrænings-historik mm. Disse oplysninger bliver suppleret af fokusgruppe-interviews og spørgeskemasvar fra udvalgte patienter (del-undersøgelse 3).

Hovedvejleder 

Johan Hviid Andersen, professor og overlæge (Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning)

Medvejledere 

  • David Høyrup Christiansen, lektor, ph.d. (Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning)
  • Peter Kent, lektor, ph.d. (Curtin University, Australia)

Tidsramme

1. august 2018 – 31. juli 2022

Projektstøtte

VIA University College, NIDO Danmark, Gigtforeningen, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Samarbejdspartere

VIA University College, Aarhus Universitet, Health, Curtin University, Faculty of Health Sciences