Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Projekttitel

Brug af sundhedsydelser blandt personer med smerter i muskler og led 

(Trajectories of health care service utilisation in people with muscoloskeletal disorders in Denmark)

Baggrund

Smerter fra muskler og led er hyppigt forekommende blandt voksne og unge. Smerter i muskler og led er ofte langvarige. Desuden har personer med smerter i muskler og led ofte ondt flere steder i kroppen på samme tid og/eller andre sygdomme. 

Det kan være en udfordring for den enkelte, men også for sundhedsvæsenet. En af udfordringerne kan være, at patienter med smerter flere steder i kroppen og/eller andre sygdomme ender eller fastholdes i lange undersøgelses- og behandlingsforløb. Imidlertid er det uvist, hvordan disse forløb ser ud, ligesom det er uvist, hvem der havner i disse forløb, og hvordan de oplever det. 

Formål

Projektet skal kortlægge, hvordan patienter med smerter i muskler og led bruger og oplever sundhedsvæsnet. Projektet skal desuden undersøge, om det er muligt at ændre lange undersøgelse- og behandlingsforløb.

Projektet består af tre dele, der skal svare på forskellige spørgsmål:

1. Hvilke og hvor mange kontakter har patienter med smerter i muskler og led hos egen læge, fysioterapi/kiropraktor, specialiserede sygehusafdelinger, smerteklinikker og kommunale sundhedstilbud? Undersøgelsen er registerbaseret.

2. Er det muligt at forudsige, hvilke patienter der får lange undersøgelses- og behandlingsforløb i sundhedsvæsnet? Hvilke faktorer spiller ind i disse forløb? Undersøgelsen er registerbaseret.

3. Hvordan oplever patienter med forskellige grader af smerter og forskellige undersøgelses- og behandlingsforløb, at deres smerter påvirker dem? Hvad er deres syn på helbred, sygdom og sundhedsvæsenet? Undersøgelsen er baseret på fokusgruppe-interviews og spørgeskemaer.

Metode

Projektet sammenholder register- og spørgeskemaoplysninger fra 5068 patienter, der i 2008 besvarede en række spørgsmål vedrørende deres arbejdsliv, sundhed, lægebesøg og helbred - herunder smerter i muskler og led.

Registeroplysningerne kan fortælle om patienternes tilknytning til arbejdsmarkedet, brug af medicin, sundhedsydelser og overførselsydelser, genoptrænings-historik mm. Disse oplysninger bliver suppleret af fokusgruppe-interviews og spørgeskemasvar fra udvalgte patienter (del-undersøgelse 3).

Hovedvejleder 

Johan Hviid Andersen, professor og overlæge (Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning)

Medvejledere 

  • David Høyrup Christiansen, lektor, ph.d. (Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning)
  • Peter Kent, lektor, ph.d. (Curtin University, Australia)

Tidsramme

1. august 2018 – 31. juli 2022

Projektstøtte

VIA University College, NIDO Danmark, Gigtforeningen, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Samarbejdspartere

VIA University College, Aarhus Universitet, Health, Curtin University, Faculty of Health Sciences

Kontakt

Søren Mose

Projektleder

Søren Mose

Tlf. 7843 3500

E-mail: soemos@rm.dk