Projektet er afsluttet.


Projekttitel

Effekten af holdbaseret genoptræning til borgere med skulderlidelser: Et randomiseret kontrolleret interventionsstudie

Mange danskere døjer med skulderlidelser, og ofte medfører smerterne nedsat funktionsevne og sygefravær. Man anbefaler fysioterapeutisk genoptræning som en del af behandlingen, og det er ofte antaget, at individuel genoptræning vil give bedre resultater end holdtræning, fordi denne træningsform bedre kan imødekomme den enkeltes behov.

En nylig systematisk oversigtsartikel peger dog på, at holdbaseret genoptræning ved lænderygsmerter, urininkontinens og efter knæ- og hofteallopastikoperation er lige så effektiv som individuel genoptræning – og endvidere kan have yderligere positive effekter i form af gensidig støtte, øget motivation, og reduktion af social isolation.

Hvorvidt disse resultater kan overføres til andre lidelser på genoptræningsområdet, såsom skulderlidelser, er endnu ikke undersøgt. 

Formål

Projektets formål er at undersøge effekten af holdbaseret genoptræning sammenlignet med individuel genoptræning eller selvtræning hos borgere med degenerative skulderlidelser henvist til et kommunalt genoptræningsforløb.   

Deltagere  

Projektet er et samarbejde mellem Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest og seks kommuner i Vestklyngen, Region Midtjylland: Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Lemvig, Struer og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Tidsramme

Juni 2016 - december 2017

Metode

Projektet er et kontrolleret randomiseret forsøg, hvor i alt 180 borgere bliver allokeret til enten 1. Individuelt genoptræningsforløb (8 individuelle sessioner med fysioterapeut), 2. holdbaseret genoptræningsforløb (8 holdtræningssessioner med fysioterapeut) eller 3. selvtræning (Hjemmetræning med 2-3 opfølgninger afhængig af behov).

Ved projektets start samt 3 og 6 måneder efter foretages målinger af borgernes skulderfunktion, helbredsrelaterede livskvalitet og tilfredshed, og resultaterne vil efterfølgende blive sammenlignet. Alle gruppers genoptræning vil tage udgangspunkt i samme standardiserede øvelsesprogram med mulighed for individuel tilpasning. Øvelsesprogrammet udvikles i samarbejde med de fysioterapeuter som til dagligt varetager træningen i kommunerne.      

Projektet støttes af

Danske Fysioterapeuters Praksisfond og Folkesundhed i Midten.