Projektet er afsluttet


Projektets titel

Mekaniske exoskeletter til nedbringelse af skulderbelastninger i slagteribranchen

Projektets formål

Det overordnede formål med dette projekt er at undersøge brugen af mekaniske exoskeletter i slagteribranchen, herunder exoskeletters evne til at reducere den fysiske skulderbelastning og eventuelle barrierer for deres anvendelse i det daglige arbejde på danske slagterier.

Projektets specifikke formål er:

  • at undersøge mekaniske exoskeletters evne til at reducere skulderbelastende arbejdsfunktioner på danske slagterier

  • at undersøge slagteriarbejdernes oplevelser med brugen af exoskeletter i det daglige arbejde med henblik på at vurdere brugervenlighed, eventuelle barrierer og risici ved anvendelse af exoskeletter.

Metode

Kvantitativ og kvalitativ dataindsamling

Bevilling

Arbejdsmiljøforskningsfonden: 2.462.830 kr

Periode

2020-2021

Deltagere

  • Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup
  • Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
  • Danish Crown, Ringsted