- en randomiseret kontrolleret undersøgelse af effekten af systematisk fysioterapeutisk træning og arbejdsmedicinsk rådgivning

Formålet  med forskningsprojektet Godt i gang efter skulderoperation er at undersøge, om skulder­funktionen og mulighederne for hurtigere og mere varig tilbagevenden til arbejdet kan forbedres ved systematisk fysioterapeutisk træning og arbejdsmedicinsk rådgivning. 

Kriterier for at deltage

Der er to væsentlige kriterier for at deltage i forskningsprojektet Godt i gang efter skulderoperation: 

Patienten har ved efterkontrol otte uger efter skulderoperationen fortsat problemer med at udføre sædvanlige aktiviteter på grund af skulderen.

Patienten er ansat i et job på almindelige arbejdsmarkedsmæssige vilkår, mindst 25 timer om ugen.

Hvis patienten ikke opfylder kriteriet om at være ansat mindst 25 timer om ugen, men fortsat døjer med problemer med skulderen, så tilbydes vedkommende at deltage i tillægsprojektet, hvor der udelukkende er fokus på systematisk fysioterapeutisk træning.

Dette diagram viser forløbet for patientens deltagelse i forskningsprojektet.

Træningsmanualer til fysioterapeuttræning

Download dansk træningsmanual til fysioterapeuter (pdf)

Download engelsk træningsmanual til fysioterapeuter (pdf)

Træningsmanualer til hjemmetræning

Download dansk træningsmanual til hjemmetræning (pdf)

Download engelsk træningsmanual til hjemmetræning (pdf)

Øvrig information om projektet

Godt i gang efter skulderoperation udføres af de arbejdsmedicinske klinikker i Aarhus og Herning i samarbejde med Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland, regionens ortopædkirurgiske afdelinger og de kommunale træningscentre i Aarhus og Herning.

Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Det Strategiske Forskningsråd og Dansk Ramazzini Center. Derudover yder Region Midtjylland sekretariatsstøtte. Projektet er godkendt af De Videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland og Datatilsynet.