Projektet er afsluttet.


Projektets formål er at identificere de faktorer, som har indflydelse på valget mellem kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling af patienter med impingement-relaterede lidelser, samt at udvikle en prognostisk model til brug i klinisk praksis. 

Kohorten omfatter alle patienter i alderen 18-63 år, som er henvist og set mindst én gang i årene 2011-2013 som følge af en impingement-relateret lidelse på et af de seks offentlige hospitalsafdelinger som udfører skulderkirurgi i Region Midtjylland. 

Projektet undersøger den prognostiske værdi af arbejdsrelaterede, sociodemografiske og helbredsrelaterede faktorer, inklusiv forkalkninger i skulderleddet diagnosticeret på røntgenoptagelse. 

Primært outcome mål er skuldersmerter og -funktion samt varig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

Læs om Linda Christie Andreas USA-ophold i 2016