Projektet er afsluttet.


Forskning viser, at ansatte, der udfører ensidigt, gentaget arbejde, har øget forekomst af nakke-skulderlidelser. Samtidig er mange arbejdspladser med denne arbejdsfunktion flyttet til udlandet i de senere år, hvilket har haft arbejdsmæssige konsekvenser for især ufaglærte grupper.  

Formål

Projektet undersøger langtidsvirkningerne af ensidigt gentaget arbejde blandt 238 danske syersker, der alle blev fyret i 1996. Der ønskes en undersøgelse af, om arbejdsrelaterede nakke-skulderlidelser har betydning for deres helbred og erhvervstilknytning senere i livet. Projektets resultater har relevans for andre ufaglærte arbejdere med samme type arbejdsbelastning, f.eks. slagteriarbejdere, bilmekanikere, tømrere og rengøringspersonale.

Tidsrammen

September 2015 – september 2016

Metode

Analysen bygger på data fra et ph.d.-projekt fra 2000 med 238 deltagende syersker, opfølgende spørgeskemaundersøgelse fra 2008, samt data vedrørende deltagernes helbredsmæssige tilstand og erhvervstilknytning fra forskellige registre.

Projektet støttes af

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektleder

Emma Lise Thorlund Jakobsen, stud.med.

E-mail: emmjak@rm.dk