Projektet er afsluttet.


Formål

Projektets formål er at undersøge samspillet mellem fysiske og psykosociale belastninger i arbejdslivet, systemfaktorer, og individfaktorer som betydende forudsætninger for smerter i ryg, led og muskler. En konkret og sammenhængende viden om disse faktorer vil danne baggrund for en interventionsundersøgelse. 

Det er projektets specifikke formål at undersøge: 

  • Forekomsten af smerter i ryg, led og muskler blandt erhvervsaktive, som fører til lægekontakt og som skyldes fysiske, mekaniske arbejdspladsfaktorer såsom ensidigt gentagent arbejde, tunge løft og computerarbejde. 

  • Psykosociale arbejdspladsfaktorer, herunder krav-kontrol, anstrengelse-belønning og ledelsesmæssig retfærdighed. " Individfaktorer såsom sygdomsforståelse, 'fear-avoidance', somatisering og mental helbred. 

  • Kontakter til egen læge, øvrige sundhedsvæsen og det sociale system med henblik på iværksættelse af en interventionsundersøgelse i forlængelse af undersøgelsens resultater.

Studiegruppe

Undersøgelsen tager udgangspunkt i 8600 personer i den erhvervsaktive alder, som er tilmeldt 8 praktiserende læger i Odder Kommune.

Metode

Undersøgelsen tilrettelægges som en forløbsundersøgelse og interventionsundersøgelse med 2 faser.

1. fase indeholder forberedelse, dataindsamling ved baseline i form af spørgeskema samt 1 års fortløbende registrering af kontakter til almen praksis med bevægeapparatslidelser. Resultaterne danner baggrund for 2. fase, hvor der foretages intervention.

Projektet er støttet af

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Projektet udføres af

Læge og ph.d.-studerende Jens Christian Jensen