Projektet er afsluttet


 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 

Hør Cecilie fortælle om sit ph.d.-projekt. Video: Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest.

Projekttitel

Physiotherapists' use of red flags as a screening method for detection of serious pathology in primary care

Baggrund

De fleste alvorlige sygdomme kan behandles effektivt, hvis de opdages tidligt. Praksisfysioterapeuter spiller en central rolle i denne opsporing, fordi de ofte har patienterne i et længere behandlingsforløb. Det giver praksisfysioterapeuterne særlig mulighed for at opdage, hvornår smerterne skyldes problemer i muskler og led, og hvornår de skyldes alvorlige sygdomme som f.eks. knoglebrud, gigt eller kræft.

Aktuelt mangler vi dog viden om, hvor mange patienter, der henvises til praksisfysioterapi med smerter, der i virkeligheden skyldes alvorlig sygdom. Vi ved heller ikke, i hvor høj grad praksisfysioterapeuterne kender og reagerer på alvorlige sygdomssymptomer.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge danske praksisfysioterapeuters viden om alvorlige sygdomme, fordi det potentielt kan have stor betydning for patientsikkerheden. Forskerne vil i 3 studier:

1. Undersøge, hvor mange patienter hos praksisfysioterapeuter, der kort tid efter første behandling diagnosticeres med alvorlig sygdom

2. Undersøge, hvad praksisfysioterapeuter ved om screening for alvorlige sygdomme

3. Udvikle og pilotteste materiale til opkvalificering af praksisfysioterapeuters viden om screening alvorlige sygdomme

Metode

Projektets tre studier designes som hhv. kohortestudie, tværsnitsstudie og komparativt præ- og postteststudie. Data hentes fra:

  • nationale sundhedsregistre (Sygesikringsregistret, Landspatientregistret og Cancerregistret)
  • projektets landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt praksisfysioterapeuter

Hovedvejleder

David Høyrup Christiansen, Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest

Medvejledere

Janus Laust Thomsen, Aalborg Universitet
Rikke Pilegaard Hansen, Cancer i Praksis, Region Midtjylland

Projektperiode

2019-2023

Projektstøtte

  • Aarhus Universitet
  • Fysioterapipraksisfonden
  • Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling
  • Forskningsfond Hospitalsenheden Vest
  • Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond
  • Region Midtjyllands Praksisforskningsfond

Samarbejdspartnere

Center for Forskning i Almen Medicin, Aalborg Universitet samt lægekonsulent og praksiskonsulent for fysioterapi fra Region Midtjylland.

Kontakt

Cecilie Rud Budtz

Projektleder

Cecilie Rud Budtz

Tlf. 7843 3500

E-mail: cecbud@rm.dk

Cecilie Rud Budtz' forskningsprofil