Projektet er afsluttet.


Baggrund

Unge, der tager en erhvervsfaglig uddannelse, introduceres tidligt til erhvervslivet. Samtidigt oplever unge allerede i deres praktikperiode hændelser i det psykiske arbejdsmiljø, som de kan have svært ved at håndtere. Det er ofte en udfordring at lave praksisnær undervisning i psykisk arbejdsmiljø, da temaer som mobning, forholdet til chefen og det at være ny i job, kan være svære at tale om for eleverne. Emnerne opleves ofte som meget personlige, indimellem tabubelagte.

Formidlingssitet www.ditarbejdslivnu.dk er udviklet for at imødekomme elevernes og lærernes forskellige behov i forhold til undervisning i psykisk arbejdsmiljø. Formidlingssitet er en forskningsbaseret interaktiv hjemmeside, som giver konkrete eksempler på problemer i det psykiske arbejdsmiljø og mulige måder at håndtere disse på. Desuden er der tilknyttet undervisningsmaterialer.

Formål 

Nærværende projekt udvikler hjemmesiden, så den er tilpasset den nye erhvervsskolereform fra 2015. 

Metode

www.ditarbejdslivnu.dk udvikles og målrettes erhvervsskolerne blandt andet ved hjælp af kvalitative metoder som interviews og observation, og evalueres i forhold til dets kvalitet og anvendelighed som undervisningsmateriale inden for psykisk arbejdsmiljø på erhvervsskoleområdet i Danmark.

Projeketet skal:

  • udvikle hjemmesidens materiale, så det afspejler de fire nye hovedområder jf. den nye erhvervsskolereform
  • afprøve sitet i den aktuelle undervisning på erhvervsuddannelsernes hovedforløb  
  • videreudvikle didaktisk materiale til brug i undervisningen, således at sitet er let at anvende for lærerne.     

Deltagere

Sitet afprøves i arbejdsmiljøundervisningen på 3-4 erhvervsskoler, fordelt på de 4 hovedområder på erhvervsskoleområdet. 

Tidsrammen

Projektet er 1-årigt og løber fra september 2015 til september 2016.

Støtte

Projektet støttes af Arbejdsmiljøforskningsfonden.  

Projektresultater

Læs om resultaterne fra projektet i Internetspil skal ruste unge til arbejdslivet