Baggrund

Det er velkendt, at negativ social arv har konsekvenser for børn, og at disse negative effekter kan manifestere sig gennem hele livet, f.eks. i relation til uddannelse, arbejdsliv og sundhed.

Nogle unge formår dog, på trods af de svære vilkår, at bryde den sociale arv. Hvordan støtter vi dem bedst, så deres chance for at bryde den sociale arv øges?

Formål

Projektet skal identificere, hvilke sociale, psykologiske og livsstilsrelaterede faktorer i barn- og ungdom, der fremmer unges chance for at bryde negativ social arv.

Metode

Undersøgelsen er designet som en prospektiv kohorteundersøgelse, hvor forskerne analyserer spørgeskemasvar fra en befolkningskohorte på 7.000 deltagere. Deltagerne har svaret på spørgsmål om bl.a. trivsel, helbred, uddannelse, arbejde og fritidsliv i alderen 15, 18, 21 og 28 år. (Læs mere om deltagerne på www.vestliv.dk).

Besvarelserne bliver sammenholdt med registeroplysninger om deltagernes socioøkonomiske baggrund samt arbejdsmarkedstilknytning og brug af sociale ydelser i alderen 25-29 år.

Projektstøtte og -ledelse

Projektet er initieret og støttet af ROCKWOOL Fonden og ledes af Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning

Tidsramme

2018-2019