Projekttitel

Engelsk: "The role of psychosocial stressors and social inequality in adolescence and young adulthood and later risk of prediabetes or type 2 diabetes"

Dansk: "Psykosociale stressfaktorer og social uligheds indflydelse på risikoen for prædiabetes eller type 2-diabetes senere i livet"

Formål

Ph.d.-projektet skal undersøge, hvordan psykosociale stressfaktorer i ungdomsårene påvirker risikoen for senere at udvikle prædiabetes eller type 2-diabetes. Emnet undersøges gennem tre studier:

1. Sammenhængen mellem psykosocial stress og udviklingen af prædiabetes eller type 2-diabetes og hvordan sammenhængen påvirkes af stress resiliens og socioøkonomisk position?

2. Hvad betyder ensomhed og stigmatisering (på grund af overvægt) for unges udvikling af overvægt senere i livet?

3. Hvilke psykosociale risikofaktorer kan forudsige udvikling af prædiabetes eller type 2-diabetes?

Metode

Knap 4900 deltagere fra befolkningsundersøgelsen Vestliv (født i 1983 og 1989) inviteres til at deltage i undersøgelsen, der omfatter spørgeskemaer om psykosocial stress samt indsamling af blodprøver for at måle deltagernes blodsukkerniveau.

Resultaterne sammenholdes med registeroplysninger og deltagernes tidligere spørgeskemasvar vedr. fysisk og psykisk helbred og opvækstforhold.

Hovedvejleder

Johan Hviid Andersen, professor, overlæge ved Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning

Medvejledere

  • Trine Nøhr Winding, ph.d., Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning
  • Jens Meldgaard Bruun, professor, Steno Diabetes Center Aarhus
  • Vita Ligaya Dalgaard, lektor, ph.d., Institut for Psykologi, Aarhus Universitet

Projektperiode

2020-2023

Projektstøtte

Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet