Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

 

Hør Mia fortælle om sit ph.d.-projekt. Video: Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest.

Projekttitel

Betydningen af social ulighed og utryghed for udviklingen af kardiovaskulære og metaboliske risikomarkører hos unge voksne.

Projektet er et delprojekt under projekt Vestliv.

Baggrund

Mennesker i de laveste socialklasser rammes betydeligt oftere af hjertekarsygdomme og stofskifteforstyrrelser end andre.

Én af grundene til uligheden er livsstil, men der er stadig en stor del af uligheden, man ikke kan forklare. Fordi risikoen for hjertekarsygdomme og stofskifteforstyrrelser (bl.a. overvægt) allerede grundlægges i barn- og ungdommen, er det vigtigt at kende barn- og ungdommens risikofaktorer. Dermed bliver det muligt at forebygge sygdommene, før de viser sig.

Formål

Formålet med projektet er:

  1. At undersøge tidlige tegn på hjertekar- og stofskiftesygdom hos unge voksne med normal vægt, overvægt og svær overvægt

  2. At undersøge betydningen af unge voksnes livsforløb for udviklingen af tidlige tegn på hjertekar- og stofskiftesygdom

  3. At undersøge betydningen af børn og unges psykosociale baggrund for udviklingen af tidlige tegn på hjertekar- og stofskiftesygdom, når de bliver voksne

Metode

300 deltagere fra Vestliv-kohorten (alle født i 1989) inviteres til omfattende fysisk undersøgelse af bl.a. hjerte, halskar, blodtryk og evt. overvægt.

Undersøgelsesresultaterne sammenlignes med registeroplysninger og deltagernes tidligere spørgeskemasvar vedr. fysisk og psykisk helbred og opvækstforhold.

Hovedvejleder

Professor Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup

Medvejledere

Trine Nøhr Winding, seniorforsker, Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Gødstrup
Morten Böttcher, professor og overlæge, ph.d., Hjerteforskningsklinikken, Regionshospitalet Gødstrup

Projektperiode

2018-2022

Projektstøtte

Karen Elise Jensen Fond, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond og Forskningsfond Regionshospitalet Gødstrup