Projekt Vestliv er et forløbsstudie, som startede i 2004, og som følger årgang 1983 og 1989 (dengang bosiddende i det gamle Ringkjøbing Amt) hele livet.

Formål

Formålet med projektet er at afdække årsagerne til social ulighed i sundhed. Der er stadig mange ukendte faktorer i spørgsmålet om, hvad der skaber og vedligeholder social ulighed, når det gælder sundhed.

Metode

Der er tale om en langsigtet befolkningsundersøgelse med særlig fokus på sociale, psykologiske og helbredsmæssige forhold. De ca. 7000 deltagere i projektet, der ved første spørgeskemaundersøgelse i 2004 var hhv. 15 og 21 år gamle, følges i deres livsforløb primært gennem spørgeskemaer ca. hvert 5. år. Ved projektets start blev der endvidere indhentet oplysninger fra forældrene til årgang 1989.

Årgang 1989 har indtil videre udfyldt et spørgeskema, da de var 15, 18, 21 og 28 år. Der er foretaget supplerende interviewundersøgelser af mindre grupper fra årgang 1989 ved 18 år med fokus på uddannelses- og fremtidsplaner.

Årgang 1983 har modtaget spørgeskemaer, da de var 21 og 28 år. 

I 2019 blev der i forbindelse med et forskningsprojekt om tidlige tegn på hjerte-kar-sygdom gennemført en række kliniske undersøgelse af 300 VestLiv-deltagere, herunder skanning af hjerte- og halskar, blodprøver samt vægt og højdemål.

Med VestLiv-studiet er det muligt at undersøge: 1) betydningen af forhold i barndom og ungdom for nuværende og fremtidigt helbred, 2) betydningen af forhold i ungdommen og voksenalderen for helbred, mens der justeres for barndomsforhold, og 3) selektionseffekter, dvs. betydningen af helbred/trivsel for social mobilitet, hvilket er særlig relevant i overgangen fra skolealderen til arbejdslivet.

Via spørgeskemaerne indhentes oplysninger om forældres uddannelse, erhverv og økonomi, familiestruktur, relationen mellem forældre og børn, stresspåvirkninger og håndtering af disse, personlige ressourcer, forhold vedrørende skole, arbejdsmiljø og bopælsområde, socialt netværk og støtte, biologiske forhold såsom fødselsvægt, samt sundhedsadfærd og sundheds- og trivselsindikatorer.

Deltagerne

Deltagerne i VestLiv er de to årgange 1983 og 1989, der i 2004 boede i det gamle Ringkjøbing Amt.

Siden 2004 har deltagerne med jævne mellemrum udfyldt spørgeskemaer med oplysninger om familiemæssige og arbejdsrelaterede forhold, sociale netværk og personlige ressourcer. Disse svar sammenholdes med registeroplysninger om deltagernes tilknytning til arbejdsmarkedet og eventuelle sygdomsforløb.

Deres deltagelse i forskningsprojektet er fuldstændig anonym og frivillig.

Samarbejdsprojekt

Studiet er et samarbejdsprojekt mellem Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Projektet er tværfagligt og tæller forskere inden for sociologi, antropologi, psykologi, socialmedicin og arbejdsmedicin.

Kontakt

Trine Nøhr Winding

Projektleder

Trine Nøhr Winding

Tlf. 7843 3500

E-mail: trwind@rm.dk

Trine Nøhr Windings forskningsprofil