Hvem er deltagerne - og hvordan er de udvalgt?

Deltagerne i VestLiv er de to årgange 1983 og 1989, der i 2004 boede i det gamle Ringkjøbing Amt.

I 2004 servicerede Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest, borgere i hele amtet i forhold til problemstillinger vedrørende arbejde og helbred. Derfor var det naturligt, at undersøgelsen VestLiv også var forankret i vores lokalområde.

Vi udvalgte årgang 1989 og 1983, fordi de i 2004 var hhv. 15 og 20 år gamle. Disse to aldersgrupper er særligt interessante, fordi man ikke ved så meget om helbred blandt disse grupper.

Hvad spørger I deltagerne om? 

Du kan se vores spørgeskemaer her. Vi har bl.a. indhentet oplysninger om deltagernes opvækstvilkår, stresspåvirkninger, personlige ressourcer, forhold vedrørende skole, arbejdsmiljø og bopælsområde, socialt netværk og støtte og biologiske forhold såsom fødselsvægt, sundhedsadfærd og sundheds- og trivselsindikatorer.

Spørgsmålene er valgt ud fra en grundig gennemgang af den eksisterende forskning på området. Dermed sikrer vi os, at vores resultater er sammenlignelige med lignende undersøgelser af unge i f.eks. Norge, Sverige, Storbritannien og USA.

Hvordan behandler I svarene?

Svarene bliver behandlet fortroligt og opbevares og behandles krypteret på Danmarks Statistik.

Når svarene efterfølgende analyseres, sker det på en sådan måde, at svarene kun bliver afrapporteret gruppevis, så man f.eks. kan se hvad hhv. kvinder og mænd beretter om deres arbejdsmiljø. Man vil aldrig ud af analyserne kunne se, hvad en enkelt person har svaret.

Hvem får noget at vide om, hvad jeg svarer?

Forskerne kan naturligvis se besvarelserne, men ingen - heller ikke forskerne - kan se, hvem der har svaret hvad. Besvarelserne analyseres i filer, hvor det kun er løbenummeret, der optræder. Det sikrer deltagernes anonymitet.

Hvem har betalt for undersøgelsen?

VestLiv har gennem årene fået støtte fra både private og offentlige fonde. Se listen her.

Hvor længe varer projektet?

Planen er at projektet skal fortsætte, så længe deltagerne lever. Én af de største uligheder i danskernes helbred handler netop om, hvor længe vi lever, og derfor er det interessant at få belyst, hvilke faktorer, der gennem livet er med til at forkorte visse gruppers middellevetid.

I første omgang fokuserer projektet dog på livskvalitet og andre aspekter af trivsel og helbred. Det er planen, at spørgeskemaerne sendes ud med 5 års mellemrum.

SKAL deltagerne være med?

Nej, det er frivilligt at være med! Men vi håber meget, at alle deltagere har tid og lyst til at besvare spørgeskemaerne. Man har som deltager altid ret til at trække sit samtykke til at deltage tilbage - også selvom man allerede har svaret.

Hvor læser jeg mere om unge, helbred og arbejdsliv? 

Kontakt

Trine Nøhr Winding

Projektleder

Trine Nøhr Winding

Tlf. 7843 3500

E-mail: trwind@rm.dk

Trine Nøhr Windings forskningsprofil