De arbejdsmedicinske klinikker ved Regionshospitalet Herning og Aarhus Universitetshospital er specialiserede afdelinger. Vores hovedformål er at forebygge arbejdsbetingede sygdomme.