Ledelse

 

Ane Marie Thulstrup - cheflæge
Tlf. 7845 0911
E-mail: anethu@rm.dk
Ane Marie Thulstrups forskningsprofil

 

Sekretariat

 

Anna Katrine Rebbe Nielsen - lægesekretær
Tlf. 7845 0900
E-mail: aningv@rm.dk

 

Anne-Mette Thomsen - lægesekretær for cheflæge
Tlf. 7845 0905
E-mail: annthm@rm.dk

 

Ea Bjerregaard - serviceassistent
E-mail:eagbje@.rm.dk

 

Kirsten Pugdahl - professorsekretær
Tlf. 4049 3913
E-mail:pugdahl@aarhus.rm.dk

 

Sofie Refstrup Højbjerg - lægesekretær
Tlf. 7845 0900
E-mail: sofiho@rm.dk

 

Yildiz Kilic - lægesekretær
Tlf. 7845 0900
E-mail: yilkil@rm.dk

 

Læger

 

Astrid Højmark Gimbel - reservelæge
Tlf. 7845 0900
E-mail: astgim@rm.dk

 

Henrik Kolstad - professor, overlæge
Tlf. 4049 3913
E-mail: henkol@rm.dk
Henrik Kolstads forskningsprofil

 

Line Schouborg  - reservelæge (orlov)
Tlf. 7845 0900
E-mail:lischn@rm.dk

 

Maria Hohwy - reservelæge
Tlf. 7845 0900
E-mail: marhoh@rm.dk

 

Mette Lausten Hansen - uddannelsesansvarlig overlæge
Tlf. 7845 0900
E-mail: melhns@rm.dk

 

Pii Brylle Baltzarsen - reservelæge
Tlf. 7845 0900
E-mail:piibal@rm.dk

Sorosh Taba - afdelingslæge
Tlf. 7845 0900
E-mail: sorotaba@rm.dk

Zara Ann Stokholm - afdelingslæge
Tlf. 7845 0900
E-mail: zarastok@rm.dk

Psykologer

 

Anne Stamp - autoriseret psykolog
Tlf. 7845 0900
E-mail: anstam@rm.dk

 

Gitte Uldall Laue Petersen - autoriseret psykolog
Tlf. 7845 0900
E-mail: giupet@rm.dk

 

Morten Veis Willert - autoriseret psykolog
Tlf. 7845 0900
E-mail: mowill@rm.dk
Morten Veis Willerts forskningsprofil

 

Trine Eilenberg - autoriseret psykolog
Tlf. 7845 0900
E-mail: trieil@rm.dk

 

Forskere

 

Alexander Jahn - videnskabelig assistent

 

Alexandra Golabek Christiansen - ph.d.-studerende

 

Annett Dalbøge Andersen - lektor

 

Christine Cramer - ph.d.-studerende (orlov)

 

Else Würtz - videnskabelig assistent

 

Inge Iversen - ph.d.-studerende

 

Jesper Medom Vestergaard - ph.d. -studerende

 

Karoline Hansen - ph.d.-studerende

 

Lea N. Sørensen - forskningsmedarbejder

 

Mette Wulf Christensen - post. doc.

 

Datamanager

 

Martin Byskov Kinnerup - datamanager

 

Socialrådgiver 

 

Birgitte Bidstrup Kristensen - socialrådgiver