12.08.2010

Herningsholm Erhvervsskole og Erhvervsskolen Tradium i Randers har indgået et samarbejde med ph.d.-studerende Regine Grytnes fra Arbejdsmedicinsk Klinik.

Samarbejdsprojektet ”Risikoforståelse og sikkerhedspraksis hos tømrerlærlinge” sætter fokus på, hvordan lærlinge opfatter sikkerhed og risiko, og hvordan de bruger deres erfaring og viden i praksis. Projektet skal være med til at forbedre lærlinges undervisning i arbejdsmiljø og i sidste ende forebygge ulykker i bygge- og anlægsbranchen.

Mere konkret viden

"Tradium underviser allerede i sikkerhed og ulykkesforebyggelse på et meget seriøst plan. I dag gennemgår samtlige tømrerlærlinge et såkaldt §9-kursus, hvilket er det, der skal til for at blive sikkerhedsrepræsentant i en virksomhed. Men vi har behov for mere konkret viden om, hvordan vores elever bedst lærer om sikkerhed. Den viden er vi meget interesserede i at få del i", siger uddannelseskoordinator Palle Nielsen, Tradium.

Også på Herningsholm Erhvervsskole er interessen for at skabe ny viden stor:

"Vi tager i forvejen sikkerhedsundervisningen seriøst, blandt andet via sikkerhedsrepræsentantuddannelsen, som alle skal gennemgå, og som klæder eleverne på til at arbejde sikkert, når de er på værksteder og virksomheder. Men det betyder ikke, at vi ikke kan blive bedre, fortæller Holger Frahm, uddannelsesleder på Herningsholm Erhvervsskole.

"Vores elever skal komme ud herfra med en solid sikkerhedsfaglig viden i rygsækken. Vi ved, at når eleverne kommer ud på deres første praktikplads, så påvirkes de af de ældre kolleger i virksomheden, og at det er der, de gør nogle af deres første erfaringer. Men det er vores ansvar, at de har den nødvendige kompetence til at omsætte faglig viden til erfaring og praksis. Derfor vil vi gerne være med til at sætte fokus på sikkerhedsundervisningen", fortæller Holger Frahm.

Nyuddannede i farezonen

Forskningsprojektet ”Risikoforståelse og sikkerhedspraksis hos tømrerlærlinge” strækker sig over tre år, og følger Tradiums og Herningholms tømrerlærlinge.

"Vi ved desværre fra tidligere forskning, at unge nyuddannede håndværkere har dobbelt så stor risiko for ulykker som deres ældre kolleger i bygge- og anlægsbranchen. Men vi mangler viden om lærlingenes egne erfaringer med arbejdsmiljø og sikkerhed i deres praktiske arbejde. Målet med dette forskningsprojekt er, at vi i samarbejde kan finde frem til, hvordan sikkerhed og forebyggelse af ulykker bedst læres og praktiseres på skolerne og på de virksomheder, hvor lærlingene arbejder, siger ph.d.-studerende Regine Grytnes, fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

Se projektbeskrivelsen for Risikoforståelse og sikkerhedspraksis hos tømrerlærlinge