21.11.2018

Det behøver ikke at tage flere dage og timevis af møder, før en virksomhed kan tage fat på at forbedre sit sikkerhedsniveau.

Forskere fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet en ”Sikkerhedskasse”, som består af 5 simple, konkrete og brugbare værktøjer, som hurtigt og nemt kan bruges ude på virksomhederne og i arbejdsmiljø-organisationerne, uafhængig af virksomhedens størrelse eller branche.

Arbejd konstruktivt med sikkerhed

Værktøjerne er baseret på den nyeste forskning indenfor sikkerhedskultur og arbejdsulykker, og er direkte anvendelige, uden at der skal bruges mange ressourcer på møder, store spørgeskemaundersøgelser eller mere komplicerede kortlægninger af arbejdspladsen.

Målet er således at få flere virksomheder til at arbejde med arbejdssikkerhed på en konstruktiv og fremadrettet måde. 

Sikkerhedskassen samler to måder at arbejde med sikkerhed på – via kulturændringer og via adfærdsændringer. På den måde integreres sikkerhedsarbejdet i den daglige arbejdsproces. Læs mere om forskningen i Integreret Ulykkesforebyggelse.

Har du en time, så har vi et redskab 

Målet med sikkerhedskassen har været at udvikle simple redskaber, som er formidlet klart og grundigt, og som derfor kan gå direkte ind i de enkelte virksomheders sikkerhedsarbejde. Det har udmøntet sig i en fysisk kasse, bestående af redskaber, som hver især er forklaret skridt for skridt. Til hvert redskab hører også arbejdsark, eksempelark og faktaark, som enten kan kopieres eller downloades.

For projektleder Kent J. Nielsen, har det vigtigste været at redskaberne, ud over at være videnskabeligt funderede, også er nemme og tidsbesparende.

”Man kan næsten bruge udtrykket: Har du en time, så har vi et redskab. For det vigtigste har været, at give virksomheder en måde at forbedre sit sikkerhedsniveau på, som er så ligetil, at det bliver gjort. Nogle vil måske indvende, at redskaberne er forsimplede, men der vil jeg sige, at hvis en virksomhed tager sikkerhedskassen til sig, og rent faktisk bruger redskaberne, så er vi nået et godt stykke hen imod en forbedret sikkerhedskultur. Og kodeordene har for os i forskergruppen været anvendelighed og faglighed – og det synes jeg er lykkedes rigtig godt”, forklarer Kent Nielsen.

Læs mere om sikkerhedskassen