02.05.2012

Den 12. - 14. september 2012 afholdes: 2. nordiske konference om arbejdsrettet rehabilitering - i krydsfeltet mellem forskning og praksis

Baggrund

Arbejdsrettet rehabilitering skal bidrage til at styrke den enkeltes arbejdsevne og mestring af helbredsrelaterede og sociale problemer som er til hindring for deltagelse i arbejdslivet. Processen tilbage til arbejdet kan være omfattende og krævende både for den sygemeldte, pårørende og instanser/fagpersoner involveret i dette arbejde. De seneste år har der været særlig fokus på sygemeldte med psykiske symptomer og lidelser. Men hvad ved vi egentlig om forebyggelse af langtidsfravær og fremme af tilbagevenden til arbejde for disse mennesker?

Formål

Formålet med denne konference er:

  • At blive opdateret på ny forskning og forståelse af feltet arbejdsrettet rehabilitering.
  • At dele relevante erfaringer indenfor feltet.
  • At diskutere muligheder for implementering af ny viden i praksis.

Målgruppe

Målgruppen for konferencen er forskere og fagpersoner indenfor arbejdsrettet rehabilitering (institutioner, klinikker, bedriftssundhedstjenester mv.), samt beslutningstagere og andre aktører.

Tilrettelæggelse

Konferencen arrangeres af:

  • CFK- Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, MarselisborgCentret, Region Midtjylland
  • Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest 
  • i samarbejde med Rehabiliteringsforum Danmark

Konferencen vil indeholde plenumoplæg, sessioner med posterpræsentationer, refleksion og dialog.

Deltagerne opfordres til at bidrage med mundtlige præsentationer af egne postere ved at indsende abstracts.

Konferencested

Konferencen afholdes på Kystvejens Kursus og konferencecenter i Grenå, som ligger tæt på skov og strand. For flere informationer om konferencestedet se venligst kysthotellet.dk