24.08.2012

Især alvorlige ulykker anmeldes ikke, viser ny forskning fra Arbejdsmedicinsk Klinik og Odense Universitetshospital. Rapporten er udarbejdet for af LO.

Alt for få arbejdsulykker anmeldes til myndighederne. Overlæge Flemming Lander, som står bag forskningen og rapporten angiver, at op mod 75 pct. af alle arbejdsulykker ikke anmeldes. Selv når det gælder alvorlige arbejdsulykker, bliver omkring halvdelen ikke anmeldt.

Hverken skadestuerne eller arbejdsgiverne er gode nok til at registrere ulykker. De manglende tal kan risikere at mørklægge dele af de mange forebyggelsestiltag, som sker rundt om i landet, da det er svært at evaluere på manglende tal, forklarer Flemming Lander. Det er svært at få et reelt billede af antallet og graden af arbejdsulykker, når tallene er fuldstændige, og det kan fjerne fokus fra forebyggelse.

Især unges ulykker underrapporteres

Forskerne bag rapporten har som noget nyt sammenkørt oplysninger fra både skadestuen på Odense Universitetshospital, Arbejdstilsynet og Beskæftigelsesministeriets såkaldte DREAM-register. I alt blev 5.641 mennesker i 2010 udsat for en alvorlig arbejdsulykke, der medførte fx amputation eller knoglebrud. Men samkøringen af de forskellige registre viser, at cirka 50 pct. ikke er blevet anmeldt - dvs. at godt 2.800 menneskers alvorlige arbejdsulykke ikke blev anmeldt i 2010.

Ulykkerne forekommer især i virksomheder, der beskæftiger sig med fx affaldshåndtering samt i landbruget, restaurationsbranchen og bygge- og anlæg. Det er samtidig de brancher, der har størst problemer med at få anmeldt ulykkerne og forskningen viser, at det i høj grad er de unges ulykker, der ikke bliver anmeldt.

Underrapporteringen er især stor på arbejdspladser, hvor medarbejderne ofte flytter arbejdssted og hvor sikkerhedskulturen er svag.

Rapporten ”Underrapportering af arbejdsulykker” er udarbejdet for LO af Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning og Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital.