13.06.2013

Infektion fra kvæg er formodentlig mindre farlig for gravide end tidligere antaget.

Infektionen Q-feber smitter fra dyr til mennesker, og et nyt dansk ph.d.- studie fra hhv. Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Health, Aarhus Universitet, viser, at Q-feber er mindre farlig for gravide kvinder, end tidligere påvist i udenlandske studier. Det er godt nyt for især kvindelige dyrlæger og landmænd, da studiet viser, at kvinder med antistoffer mod Q-feber generelt får raske børn.

Studiet er udført af læge Stine Yde Nielsen, som forsvarer ph.d.-afhandlingen 21. juni 2013 i Aarhus.

Ph.d.-studiet om, hvordan Q-feber påvirker fostres helbred, er det første studie, der er udført på danske kvinder. Fra udlandet er der fundet tegn på, at en infektion med Q-feber hos den gravide giver høj risiko for sygdom hos fosteret samt fosterdød. Nu viser det danske studium, at det ikke er tilfældet hos de kvinder, som indgår i fødselskohorten ”Bedre Sundhed for Mor og Barn”.

”Studiet har ikke vist nogen forskel mellem kvinder med og uden antistoffer mod Q-feber. Generelt går det kvinderne og deres børn godt, eftersom vi ikke har fundet en øget forekomst af spontan abort, væksthæmning, for tidlig fødsel eller fosterdød. Til gengæld fandt vi mange flere kvinder med antistoffer, specielt blandt gravide dyrlæger, der arbejde kvæg, end vi havde forventet”, fortæller Stine Yde Nielsen.

Yderligere fakta:

Forsvaret finder sted den 21.juni 2013 kl. 14 i Palle Juul-Jensen Auditoriet, bygning 10, Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C. Forsvaret er offentligt.

Projektets originaltitel er: Q fever in pregnancy and fetal health: Epidemiological studies.