07.01.2013

Beskæftigelsesministeriets forskningsfond for arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøforskningsfonden) har uddelt forskningskroner i slutningen af 2012. I den forbindelse fik Arbejdsmedicinsk klinik 11 mio. kr. sammen med sine samarbejdspartnere, hvoraf de 5,3 mio. kr. tilfalder klinikken. Pengene er primært gået til tre store projekter:

Et arbejdsulykkeprojekt, som skal afdække årsagerne til forskellen mellem Sverige og Danmark indenfor bygge- og anlægsbranchen, i samarbejde med Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Aalborg Universitet.

Et projekt, som omhandler migrantarbejderes vilkår i Danmark og som ligeledes udføres i samarbejde med Aalborg Universitet.

Og til sidst et arbejdsmedicinsk projekt sammen med klinikken i Aarhus, som skal belyse skulderopereredes muligheder for at få den rette rehabilitering og dermed hurtigere vende tilbage til arbejdet.