05.07.2013

Ny publikation af psykolog og ph.d.-studerende Charlotte Ann Rasmussen mfl. viser, at der er stor forskel internt mellem forskellige brancher, særligt hvad angår niveauet vold og trusler.

Forskerne bag resultatet har set på frekvensen af vold og trusler på tværs af bestemte brancher, hvor arbejdet med mennesker er i centrum; specialskoler, Kriminalforsorgen, ældreplejen og psykiatrien.

Forskerne har dels set på, hvor ofte de ansatte udsættes for vold og trusler, registrering af hændelser, hvem, der udøver volden og truslerne, hvordan medarbejderne vurderer hændelserne og medarbejdernes egne holdninger til det at blive udsat for vold og trusler, mens man er på arbejde. 

Og især er forskerne blevet overrasket af resultaterne fra Kriminalforsorgen, hvor ansatte udsættes mindre for vold og trusler end fx ansatte på specialskolerne.

"En del af forklaringen på forskelle i niveauer af vold og trusler er, at sanktioner og kontrolmuligheder i kriminalforsorgen er særdeles synlige. Det er ikke tilfældet på bl.a. specialskolerne. Andre forklaringer kan findes i forskelle i klienttypen, arbejdsmiljøet, og tradition for at medtænke forebyggelse i arbejdet", siger Charlotte Ann Rasmussen.

Læs mere

Læs artiklen Threats and Physical Violence in the Workplace: A Comparative Study of Four Areas of Human Service Work.

Læs mere om forskningsprojektet Vold og trusler på arbejdspladsen”.