20.02.2014

Arbejdsmedicinsk Klinik har netop gjort status over året 2013. 932 patienter er blevet set af klinikkens læger og psykologer, og derudover har klinikkens læger og psykologer set ca. 400 patienter til speciallægeerklæringer. 

De fleste af klinikkens patienter er henvist fra praktiserende læger, mens ca. 7-8 % blev henvist fra fagforeninger eller virksomheders arbejdsmiljøorganisation.

2013 har også budt på et øget forskningssamarbejde med andre afdelinger på hospitalet. Det har primært været akutafdelingen og ortopædkirurgisk afdeling. Derudover har klinikken i 2013 taget de første skridt ud i det formelle forskningssamarbejde med Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital som følge af udnævnelsen til universitetsklinik.